WTC The Eagles

Reglement 2024

Reglement WTC Eagles 2024

Reglement WTC The Eagles

Versie 2024.04

Lid worden
Als je nog geen lid bent geweest, kan je maximum 3 keer meerijden om te testen, daarna gaan we ervan uit dat je ook lidgeld betaalt.
Je kan lid worden door te storten op onderstaand rekeningnummer van onze club en uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en emailadres door te sturen naar info@wtceagles.be.
Het lidgeld voor 2024 is 30 euro en is enkel betaalbaar op de rekening van de fietsclub (BE95 0018 5402 5058). Lidgelden worden niet cash aanvaard.
De vzw volgt de Europese regels van de GDPR-wetgeving betreffende uw persoongegevens.

Whatsapp-infogroep
Uw telefoonnummer wordt toegevoegd aan een WhatsApp-infogroep, waar wekelijks de gpx’en van de ritten worden gedeeld. Ook last-minute informatie of peilingen betreffende aanwezigheden kunnen hier gepost worden. Leden kunnen in deze groep niets posten. U wordt automatisch toegevoegd aan deze groep, tenzij u dit niet wenst.

Verzekering
De club is niet verzekerd voor eventuele ongevallen.
Vergeet dus niet om een verzekering te nemen voor eventuele lichamelijke schade. Dit kan het best bij de Vlaamse Wielrijdersbond (https://www.vwb.be/171/Nieuw-lidmaatschap) alwaar onze club is bij aangesloten. Je kan daar online lid worden en kenbaar maken dat je bij WTC The Eagles rijdt (stamnummer 1734). In het lidgeld van de VWB (40 euro voor het gehele gezin) is onder andere een verzekering pechverhelping in de gehele Benelux, en een tweemaandelijks magazine inbegrepen. Een andere mogelijkheid is ook via Cycling Vlaanderen, zij bieden dit ook aan voor 33 euro per persoon.

Clubregels
Leden die door hun gedrag (zowel verbaal als non verbaal) de club schade toebrengen kunnen door het bestuur ter verantwoording geroepen worden.
Uitsluiting: het bestuur behoudt zich het recht leden gedurende een periode of definitief te schorsen wegens wangedrag en onsportiviteit.
Iedereen die zich aansluit bij WTC The Eagles vzw wordt verondersteld dit reglement te kennen en na te leven.

Fietsregels
We rijden hoffelijk en hebben respect voor andere weggebruikers.
We houden ons aan de verkeers- en voorrangsregels. Let op: de wegcode is verschillend in België en Nederland.
We fietsen steeds met 2 naast elkaar, daar waar dit mogelijk is.
We dragen zorg voor het milieu en gooien geen afval, kapotte bandjes of verpakkingsmateriaal weg op of naast de openbare weg.
We dragen steeds een fietshelm.
Waarschuw elkaar voor gevaren.
Het is ieders plicht de koptrekkers en/of wegkapiteins er op te wijzen dat collega fietsers het moeilijk hebben.
Koersen is bij alle ritten altijd verboden. Wij zijn wielertoeristen en geen wielrenners.
Breng in het begin en op het einde van het seizoen zeker fietslichtjes mee.
In België mag een groep van meer dan 15 personen op de baan rijden met 2 naast elkaar, zonder gaten te laten vallen. In Nederland is men ten allen tijde verplicht om op het fietspad te rijden, zonder uitzondering.
In een zone 30 is in Nederland altijd voorrang van rechts, dus ook in Putte, Hoogerheide, … Wie aan kop rijdt, mindert snelheid om tijdig voorrang te kunnen verlenen, zonder de groep daardoor in gevaar te moeten brengen.
Bij pech helpen we elkaar bij het wisselen van bandjes of herstellen van fietsen. Samen uit is samen thuis.
De bestuursleden  kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen, van welke aard ook, die zich zouden voordoen tijdens de wekelijkse ritten die de club organiseert of tijdens alle andere organisaties van de club in de loop van het jaar.
Aan niet leden moeten wij vragen achteraan aan te sluiten.

Groepen
We rijden in 3 groepen Eagles en B-Eagles en C-Eagles. De groep past zich steeds aan zodat iedereen ‘kan volgen’

Startuur
We vertrekken (elke woensdagavond) stipt om 19u00.
De C-Eagles zullen eerst vertrekken, dan de B-Eagles en tenslotte de Eagles.
De verzamelplaats is nog steeds het Douaneplein in Putte. Wees op tijd!
Bij vertrek en aankomst zijn we extra voorzichtig in Putte (voorrang van rechts in de zone 30).

Einde van elke rit
Onze rit eindigt in Café ‘Het Witte Paard’ alwaar we enkele drankjes, al dan niet gersthoudend, kunnen nuttigen. Hier wordt 10 euro pot gelegd door iedereen. Drink je pomton, zware bieren, dubbele consumptie, dan leg je 15 euro. Als de pot op is, zal gevraagd worden om pot bij te leggen.
 1 keer per maand gaan we in een ander café een pintje drinken. Dit wordt voor de rit telkens gecommuniceerd.

Klassement
Er is een aanwezigheidsklassement.
Elke officiële woensdagrit is goed voor 3 punten, het cafebezoek (met pot) verdient 1 punt, de eagles-klassiekers zijn goed voor 5 punten, het terrasje na de klassiekers krijgt geen punten. Alle andere ritten of activiteiten komen niet in aanmerking voor opname in het klassement.
Er is 1 gezamenlijk klassement voor Eagles, B-Eaglesen  C-Eagles. Bij betwisting heeft de verantwoordelijke voor het klassement steeds gelijk!
Op het einde van het seizoen volgt een prijsuitreiking, de eerste 3 van de rangschikking ontvangen een prijs.

 

Verder Bericht

© 2024 WTC The Eagles

Thema door Anders Norén