WTC The Eagles

Reglement WTC The Eagles

Lid worden

 • Je kan 3 keer mee te rijden om te testen, daarna gaan we ervan uit dat je ook lidgeld betaalt.
 • Je kan lid worden door te storten op onderstaand rekeningnummer van onze club en uw naam, adres, geboortedatum en telefoonnummer door te sturen naar info@wtceagles.be.
 • Het lidgeld voor 2022 is 20 euro en is betaalbaar op de rekening van de fietsclub:
  IBAN BE95 0018 5402 5058 . Lidgelden worden niet meer cash aanvaard.
 • Uw gegevens worden volgens de regels van de GDPR beheerd, de juiste versie daarvan vind je terug op de website.

Verzekering

 • De club is niet verzekerd voor eventuele ongevallen.
 • Vergeet dus niet om een verzekering te nemen voor eventuele lichamelijke schade. Dit kan het best bij de Vlaamse Wielrijdersbond (https://www.vwb.be/171/Nieuw-lidmaatschap) alwaar onze club is bij aangesloten. Dit is de voordeligste én eenvoudigste manier om in orde te zijn. Je kan daar online lid worden en kenbaar maken dat je bij WTC The Eagles rijdt (stamnummer 1734). In het lidgeld van de VWB (35 euro voor het gehele gezin) is onder andere een verzekering, pechverhelping (vanaf 2019 in de gehele Benelux) en een tweemaandelijks magazine inbegrepen. Bovendien betaalt uw ziekenfonds dit in vele gevallen (deels) terug!

Clubregels

 • Leden die door hun gedrag (zowel verbaal als non verbaal) de club schade toebrengen kunnen door het bestuur ter verantwoording geroepen worden.
 • Uitsluiting: het bestuur behoudt zich het recht leden gedurende een periode of definitief te schorsen wegens wangedrag en onsportiviteit.
 • Iedereen die zich aansluit bij WTC The Eagles wordt verondersteld dit reglement te kennen en na te leven.
  

Fietsregels

 • We rijden hoffelijk en hebben respect voor andere weggebruikers.
 • We houden ons aan de verkeers- en voorrangsregels. Let op: de wegcode is verschillend in België en Nederland.
 • We fietsen steeds met 2 naast elkaar.
 • We dragen zorg voor het milieu en gooien geen afval, kapotte bandjes of verpakkingsmateriaal weg op of naast de openbare weg.
 • We dragen steeds een fietshelm.
 • Waarschuw elkaar voor gevaren.
 • De bestuursleden zijn tevens wegkapiteins. Leden volgen de aanwijzingen van de wegkapiteins (snelheid, richting, gevaren, …).
 • Het is ieders plicht de koptrekkers en/of wegkapiteins er op te wijzen dat collegafietsers het moeilijk hebben.
 • Koersen is bij alle ritten altijd verboden. Wij zijn wielertoeristen en geen wielrenners.
 • Breng in het begin en op het einde van het seizoen zeker fietslichtjes mee.
 • In België mag een groep van meer dan 15 personen op de baan rijden met 2 naast elkaar, zonder gaten te laten vallen. In Nederland is men ten allen tijde verplicht om op het fietspad te rijden, zonder uitzondering.
 • In een zone 30 is in Nederland altijd voorrang van rechts, dus ook in Putte, Hoogerheide, … Wie aan kop rijdt, mindert snelheid om tijdig voorrang te kunnen verlenen, zonder de groep daardoor in gevaar te moeten brengen.
 • Bij pech helpen we elkaar bij het wisselen van bandjes of herstellen van fietsen. Samen uit is samen thuis.
 • De bestuursleden  kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen, van welke aard ook, die zich zouden voordoen tijdens de wekelijkse ritten die de club organiseert of tijdens alle andere organisaties van de club in de loop van het jaar.
 • Aan niet leden moeten wij vragen achteraan aan te sluiten.

Groepen

 • We rijden in 2 groepen Eagles en (B)Eagles. De groep past zich steeds aan zodat iedereen ‘kan volgen’
  

Startuur

 • We vertrekken (elke woensdagavond) stipt om 19u00.
 • De (B)Eagles zullen eerst vertrekken, daarna de Eagles.
 • De verzamelplaats is nog steeds het Douaneplein in Putte. Wees op tijd!
 • Bij vertrek en aankomst zijn we extra voorzichtig in Putte (voorrang van rechts in de zone 30).
  

Einde van elke rit

 • Onze rit eindigt in Café ‘Het Witte Paard’ alwaar we enkele drankjes, al dan niet gersthoudend, kunnen nuttigen. Hier wordt 10 euro pot gelegd door iedereen. Indien nodig wordt een 2e of 3e keer pot gelegd.
 •  1 keer per maand gaan we in een ander café een pintje drinken.
  

Klassement

 • Er is een aanwezigheidsklassement.
 • Elke officiële woensdagrit is goed voor 3 punten, het cafebezoek (met pot) verdient 1 punt, de eagles-klassiekers is goed voor 5 punten. Alle andere ritten of activiteiten komen niet in aanmerking voor opname in het klassement.
 • Er is 1 gezamenlijk klassement voor Eagles en (B)Eagles. Bij betwisting heeft de verantwoordelijke voor het klassement steeds gelijk!

© 2023 WTC The Eagles

Thema door Anders Norén