1. Klassement

Er is een aanwezigheidsklassement. Elke officiële Eaglesrit zal goed zijn voor 1 punt. Alle andere ritten of activiteiten komen niet in aanmerking voor opname in het klassement.

Er is 1 gezamenlijk klassement voor Eagles en (B)Eagles.

Bij betwisting heeft de verantwoordelijke voor het klassement steeds gelijk!

2. Lid Worden

U kan 3 keer mee te rijden om te testen, daarna gaan we ervan uit dat je ook lidgeld betaald. U kan lid worden door te storten op onderstaand rekeningnummer van onze club en uw naam, adres en geboortedatum door te sturen naar info@wtceagles.be.

Het lidgeld voor 2019 is 20 euro en is betaalbaar op de rekening van de fietsclub, dit wordt niet meer cash op woensdagavond aanvaard.

Rekeningnummer:
Iban: BE95 0018 5402 5058
Bic : GEBABEBB

3. Verzekering

De club is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen. Vergeet dus niet om een verzekering te nemen voor eventuele lichamelijke schade. Dit kan het best bij de Vlaamse Wielrijdersbond (www.vwb.be) alwaar onze club is bij aangesloten. Dit is de voordeligste én eenvoudigste manier om in orde te zijn. Je kan daar online lid worden en kenbaar maken dat je bij WTC The Eagles rijdt (stamnummer 1734). In het lidgeld van de VWB (30 euro voor het gehele gezin) is onder andere een verzekering, pechverhelping (vanaf 2019 in de gehele Benelux) en een tweemaandelijks magazine inbegrepen. Bovendien betaald uw ziekenfonds dit in vele gevallen (deels) terug!

4. Fietsregels

 • We rijden op het fietspad waar mogelijk, tenzij het onverantwoord is. Dit wordt ingeschat door onze wegkapiteins.
 • We rijden hoffelijk en hebben respect voor andere weggebruikers.
 • We houden ons aan de verkeers- en voorrangsregels.
 • Bij vertrek en aankomst zijn we extra voorzichtig in Putte (voorrang van rechts in de zone 30).
 • We dragen zorg voor het milieu en gooien geen afval of verpakkingsmateriaal weg op de openbare weg.
 • We dragen steeds een fietshelm.
 • Breng in het begin en op het einde van het seizoen zeker fietslichtjes mee.
 • Kortom, we FIETSEN WIJS. Volgens het charter van Fietswijs.
 •  Waarschuw elkaar voor gevaren.
 • Samen uit is samen thuis.

5. 2 Groepen

We rijden in 2 groepen Eagles en (B)Eagles. De groep past zich steeds aan zodat iedereen ‘kan volgen’

 • Eagles rijden maximum 30km/h.
 • (B)Eagles rijden maximum 33km/h.

6. Startuur

We vertrekken (elke woensdagavond) stipt om 19u00. De (B)Eagles zullen eerst vertrekken, daarna de Eagles. De verzamelplaats is nog steeds het Douaneplein in Putte. Wees op tijd!

Bij vertrek en aankomst zijn we extra voorzichtig in Putte (voorrang van rechts in de zone 30).

7. Einde van elke rit

Onze rit eindigt in Café ‘Het Witte Paard’ alwaar we enkele drankjes, al dan niet gersthoudend, kunnen nuttigen.